Oferujemy

atrakcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone różnorodnymi metodami przez wysoko wykwalifikowaną  kadrę 
opiekę pedagogiczno-psychologiczną (pedagog, psycholog)
opiekę medyczną
warunki sprzyjające samorządności wśród uczniów
naukę 2 języków obcych (język niemiecki, język angielski)
szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, Klub Europejski, Klub Sportowy - dyscypliny sportowe w zależności od potrzeb uczniów, teatralne, artystyczne i in.)
pracownię komputerową z dostępem do Internetu
skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem
kolorowąświetlicę
stołówkę
zajęcia wyrównawcze

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012

 

Gimnazjalny maraton wystartował

Relacja fotograficzna.

Gimnazjaliści chwycili za pióra!

Relacja fotograficzna.