Uczestniczyliśmy w akcji „Światełko Pamięci”

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w akcję zbierania zniczy, które 1 listopada zapłoną na polskich nekropoliach we Lwowie. Udział w akcji to wyraz naszego hołdu składanego  Rodakom, którzy zginęli walcząc o polski Lwów, a także wyraz pamięci o Polakach, którzy na zawsze pozostali na Kresach.

Jesteśmy dumni, że tak wielu spośród nas prezentuje świadomą postawę patriotyczną i obywatelską.