Wycieczka edukacyjna 2018

9 października uczniowie klas III gimnazjalnych i klas VIII  zobaczyli  miejsca położone  blisko Żar  posiadające  walory turystyczne , krajobrazowe i ,o czym mogli się przekonać  uzupełniając „ Karty Pracy „–edukacyjne. W blasku pięknego, jesiennego słońca  spacerowali po parkach -Mużakowskim,  Kromalu, Geoparku  „Łuk Mużakowa”. Jednak to widok Nochten- Parku Głazów Narzutowych był  poruszający- z jednej strony wielka elektrownia, z drugiej  kopalnia odkrywkowa, a pomiędzy -park skał i roślin , które są w stanie wśród tych kamieni  żyć.