PROJEKT

Z dniem 13.02.2017 r. rozpoczęliśmy realizację zajęć warsztatowych  w bloku matematyczno-przyrodniczym w ramach   projektu :,,Poprawa jakości kształcenia w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”. Poprzez doświadczenia i zabawę kształcimy kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, kreatywność  i  innowacyjność. W  laboratorium chemicznym badamy palność gazów, a w szczególności reakcję magnezu z kwasem solnym. Utrwalamy widomości grając w  kalambury , domino chemiczne, rozwiązujemy quizy.

W laboratorium fizycznym przyglądamy się bliżej zjawiskom fizycznym zachodzącym w naszym otoczeniu, planujemy doświadczenia, które następnie  wykonujemy i analizujemy. Dzięki nim dowiedzieliśmy się  m. in. dlaczego widzimy barwnie, gdzie gromadzą się ładunki elektryczne, jak wykorzystać właściwości fizyczne substancji do rozdzielenia roztworów .

W laboratorium geograficznym  badamy  zagadnienia związane z procesami wewnętrznymi kształtującymi powierzchnię Ziemi m.in. wulkanizm. Poznaliśmy obszary sejsmiczne i asejsmiczne, miejsca występowania i erupcji wulkanów oraz zbudowaliśmy wulkan.

Podczas zajęć matematycznych gramy np. w ,,Matmonopoly” ,,Kolorowe symetrie” budujemy parkietaże. Bawiąc się, powtarzamy i systematyzujemy wiadomości o figurach płaskich i bryłach.

Zajęcia będą realizowane do 10 czerwca 2017r. i kontynuowane od 1 września 2017r

 

                                    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020                                             współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja

 

Tylko eksperymenty i doświadczenia przybliżą nam świat przyrody .