Historia Szkoły

 

 

          „Non scholae , sed  vitae discimus”

                         Seneka Młodszy

 

 

 

Informacje o szkole:

 

Rok założenia :  1999r.

Status : szkoła publiczna

Organ  prowadzący szkoły: Urząd Miejski w Żarach

Dyrektor   1999-2014 : mgr Urszula Miszczyńska

Dyrektor  od 2014: mgr Katarzyna Markowiak

 

Nasze cele: wysoki poziom nauczania i wychowania, bezpieczeństwo uczniów.

 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żarach otworzyło swoje podwoje dla uczniów 1 września 1999 roku.                        

Aktem założycielskim dla szkoły była uchwała Rady Miejskiej nr V/19/1999 z dn. 11.08.1999r.

Szkoła zapewnia atrakcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone różnorodnymi metodami przez wykwalifikowaną kadrę. W placówce funkcjonuje pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz profesjonalna pracownia językowa.

   W 2003 roku Gimnazjum nr 1 w Żarach otrzymało tytuł „Szkoły z klasą”. Kolejnym etapem projektu był „Nauczyciel z klasą”  (2005 r.) , a w 2006 „Uczniowie z klasą”.

Gimnazjum nr 1 zrealizowało także projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w rejonie lubuskim” pt. Paleta Możliwości”, dzięki któremu uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach mających na celu rozwijanie zainteresowań i pasji oraz Pomo osobom z dysfunkcjami.

W szkole stale wprowadzane są innowacje pedagogiczne. Miedzy innymi w roku 2007 zrealizowano projekt pod hasłem „Klucz do skutecznego uczenia, się czyli jak się uczyć, wykorzystując nowoczesne techniki pracy umysłowej”, w roku 2008  placówka rozpoczęła realizację „ Szkolnego programu wspierania uzdolnień”, zaś w  2009 wprowadzono innowację „ Trzeba wiedzieć, by lepiej rozumieć i akceptować – uczeń niepełnosprawny w naszej szkole”.

 

W październiku 2000 r. nasza szkoła wzięła udział w programie telewizyjnym „Na maksa”, wyemitowanym przez TVP 2.

Tradycją w placówce są organizowane cyklicznie imprezy takie jak: Dzień Gimnazjalisty, Dzień Sportu, Dzień Wiosny, Bal Absolwenta. Wyróżniającym się uczniom przyznawany jest tytuł Najlepszego Gimnazjalisty Roku, tytuł Prymusa w cyklu trzyletnim, nagroda w konkursie „Nauczyciele wybrali” oraz w plebiscycie „Kolega na 5 z plusem”.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Żarach są laureatami oraz finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych między innymi z: fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, języka polskiego. Mają na swoim koncie zwycięstwa w konkursach artystycznych, fotograficznych, recytatorskich, literackich , teatralnych i sportowych.

Wśród największych sukcesów szkoła może pochwalić się stypendystą Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, którym w roku szkolnym 2002/2003 został Michał Tomza.

Szkoła otwarta każdemu