Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Regulamin przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Żarach