Regulamin okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 1 w Żarach

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników na stanowiskach obsługi Gimnazjum nr 1 w Żarach