Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 w Żarach