Wzór zwolnienia z lekcji

                                       Gimnazjum nr 1 w Żarach

                                                                                                 Żary, dnia ………………..

                                  ZWOLNIENIE Z LEKCJI

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka

……………………………………….……………….. ucznia/uczennicy klasy……………………

imię i nazwisko

z lekcji ……………………………………………………………………………….……….……..

w dniach ……………………………. z powodu ……………………………………………………

W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność

w drodze, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć

                                                                   

                                                                                                            ……….………………….

                                                                              podpis rodzica/opiekuna